Permohonan Rumah Mesra Rakyat (RMR) 2021

Rumah Mesra Rakyat (RMR) Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) menyediakan skim perumahan rumah mampu milik kepada rakyat Malaysia yang berkelayakan.Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa.

Sejajar dengan Dasar Perumahan Negara, SPNB yang diletakkan di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) menyediakan rumah mampu milik berkualiti dan mampan kepada setiap keluarga di Malaysia.

Kelayakan
 • Warganegara Malaysia
 • Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas
 • Pendapatan bulanan seisi rumah tidak melebihi RM5,000
 • Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri / atau memiliki rumah usang / tidak sempurna
 • Tanah/tapak bersesuaian dan bebas dari gadaian/bebanan ke atasnya. Jika pemohon bukan tuan punya tanah, pemohon mestilah mendapat kebenaran pemilik tanah tersebut
 • Keluasan tanah tidak kurang daripada 3,600 kps (tertakluk kepada rekabentuk)
 • Tertakluk kepada peruntukan kewangan 
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 • Salinan kad pengenalan tuan tanah.
 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (sekiranya berkenaan).
 • Salinan geran hakmilik tanah terbaru dan sijil carian rasmi dari Pejabat Tanah yang terbaru.
 • Salinan kad pengenalan pemohon kedua (jika berkaitan).
 • Surat pengesahan/akuan sumpah tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang usang.
 • Slip gaji terkini (bagi tempoh 3 bulan)/surat pengesahan pendapatan pemohon/pemohon kedua/surat akuan sumpah pendapatan.
 • Salinan sijil nikah pemohon.
 • Surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah.
 • Borang laporan tapak bergambar. 
PERMOHONAN 
 • Permohonan boleh dilakukan secara online dan secara manual, untuk permohonan secara online anda hendaklah membuka laman web SPNB di PERMOHONAN (RMR)
 • Permohonan secara manual anda dikehendaki hadir ke cawangan SPNB, anda boleh mendapatkan borang pemohonan dan perlu untuk dihantar kembali kepada SPNB selepas permohonan beserta dengan dokumen sokongan dilengkapkan.


Post a Comment

0 Comments