Bantuan Kewangan Bulanan MAIWP

Bantuan Kewangan Bulanan


Bantuan Kewangan Bulanan yang di wujudkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalh untuk membantu asnaf dengan menyalurkan bantuan bulanan berbentuk wang tunai melalui akaun bank.

SYARAT UMUM 

    ● Beragama Islam
    ● Warganegara Malaysia
    ● Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan
    ● Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah (Kira kelayakan Had al-Kifayah)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Borang permohonan (Borang Bantuan)

2. Satu keping gambar pemohon berwarna berukuran passport (menutup aurat bagi perempuan)

3. Satu salinan kad pengenalan:

     Pemohon

     Suami

     Isteri

     Anak-anak (tidak termasuk yang telah berkahwin / bekerja). Bagi anak angkat perlu disertakan bersama dengan surat pengangkatan Jabatan Pendaftaran Negara atau disertakan bersama akuan sumpah penjagaan. [ Contoh Surat Akuan Sumpah Penjagaan ]

4. Satu salinan penyata gaji / pencen / PERKESO . Bagi yang tiada slip gaji, perlu mengemukakan surat akuan sumpah pendapatan terkini suami dan isteri yang dikeluarkan oleh Pesuruhajaya Sumpah. [ Contoh Surat Akuan Sumpah Pendapatan ]

     *Bagi di Labuan, pemohon yang tiada slip gaji perlu mendapatkan surat pengesahan pendapatan suami dan isteri yang disahkan oleh ketua kampung

5. Satu salinan nombor akaun bank / surat pengesahan akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang menunjukkan maklumat pemohon dan transaksi terakhir / terkini

6. Satu salinan surat perakuan nikah /akuan sumpah bagi kes kehilangan sijil nikah.

7. Satu salinan bil utiliti/ cukai pintu rumah yang didiami

LAIN-LAIN DOKUMEN SEKIRANYA BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN

KELUARGA BERCERAI

Satu salinan surat perakuan cerai / prosiding mahkamah terkini / pengesahan masalah keluarga dari Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) terkini.

AHLI KELUARGA TELAH MENINGGAL DUNIA

Satu salinan sijil kematian ibu / bapa / suami / isteri.

SAUDARA BARU

Satu salinan kad memeluk Islam.

ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

Salinan kad orang kelainan upaya (OKU).

PENGIDAP SAKIT KRONIK

Surat pengesahan sakit kronik dari hospital kerajaan sahaja.

SEDANG MENGIKUTI PENGAJIAN DI IPT

Satu salinan pengesahan pengajian / kad pelajar / surat tawaran belajar.

KELUARGA BERMASALAH

Satu salinan laporan polis/ surat penjara.

MUFLIS

Satu salinan surat pengesahan bankrupsi dari Syarikat Insolvensi.

KE MANA PERLU DIHANTAR PERMOHONAN

● Borang permohonan yang telah siap diisi dan disertakan dengan dokumen yang diperlukan, boleh dihantar dengan hadir sendiri ke kaunter –kaunter Baitulmal MAIWP (senarai kaunter)

SUMBER : MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

Post a Comment

0 Comments